FNMiljø

For omkring 50 år siden begyndte medierne at øge deres fokus på miljøsager, og den tendens er fortsat frem til i dag, hvor også bæredygtighed er kommet på dagsordenen. Men hvorfor bliver vi stopfodret med de emner? Ganske enkelt fordi det er bydende nødvendigt. Vi forbruger nemlig jordens ressourcer med en skræmmende hastighed. Den 13. august 2015 markerer dagen Earth Overshoot Day, og definerer grænsen for hvornår vi siden årets start har brugt alle de naturlige  ressourcer, som det tager jorden ét år at genskabe. Fra 13. august til 31. december er det udelukkende overforbrug af    ressourcer. Lige nu skal der faktisk 1,6 jordkloder til at kunne klare menneskehedens krav til naturen. Men vi har kun én.

 

Med udgangspunkt i de miljømæssige udfordringer som vi står overfor, bygger vi en workshop, der blandt andet kan indeholde flere af følgende punkter:

 • Hvilke miljømæssige udfordringer står vi overfor, og hvordan kan vi løse dem?
 • FN’s bæredygtighedsmål.
 • Klimaflygtninge.
 • Overforbrug.
 • Hvad vil ændringerne betyde for vores livsstil?
 • Ressourcemangel – herunder ressourcekonflikter og fokus på olie vs. alternative energiressourcer.
 • Menneskerettigheder.
 • Fair Trade & CSR.
 • Den cirkulære økonomi.
 • Mulige aktiviteter: Take your seat (spil om ressourcefordeling), Fair Trade Game, Børns liv kloden over (Fokus på børns vilkår i forskellige lande)

 

Hvilket kernestof behandler vi?

 • Naturgeografi: Natur– og ressourcegrundlag og forvaltningen af det, klimaændringer, ressource-og miljøproblemer, vedvarende og ikke-vedvarende energiressourcer, produktionen og dens afhængighed af teknologisk udvikling og ressourcegrundlag, økonomi, kultur og befolkningsforhold, betydning for menneskets livsvilkår, forbrug, handel og global arbejdsdeling, produktionens miljøkonsekvenser og bæredygtighed.
 • Samfundsfag: Velfærdsstaten, makroøkonomiske sammenhænge, styring globalt, marked, globalisering og samfundsudvikling.
 • Engelsk: Ubesværet deltagelse i en samtale og diskussion på engelsk, give en velstruktureret skriftlig og mundtlig fremstilling på flydende, korrekt engelsk af komplekse sagsforhold, gøre rede for indhold og synspunkter i engelsksprogede tekster og mediestof.