BRICS.svg

Tilsammen udgør de fem BRIKS-lande mere end en fjerdedel af verdens landareal og over 40 % af hele jordens befolkning. De bliver tit refereret til som de nye økonomier, og en signifikant økonomisk vækst er netop baggrunden for det samarbejde, der har været mellem landene siden 2009. Regeringscheferne fra de fem lande blev dengang enige om at arbejde tættere sammen for at fremme deres forsatte vækst og opnå større indflydelse på den internationale politiske og økonomiske scene. Vi ser nærmere på hvordan det er gået siden da, og BRIKS er for en størrelse.

Da vi mener, at man får den bedste forståelse for en problemstilling ved at snakke med folk der har førstehåndserfaring med den, foregår al vores undervisning på engelsk, og med indbyggere fra BRIKS-landene som kilder.

 

Emner vi typisk vil inddrage i workshoppen:

  •  – Økonomiske og politiske modeller.
  •  – Udviklingsøkonomier.
  •  – Mulige aktiviteter: Kaffebonde for en dag (Økonomi & udvikling), Take your seat (Spil om ressourcefordeling).
  •  – Hvordan bliver man stor uden at knuse de små?
  •  – Forståelse af BRIKS-landenes plads i verden—økonomisk og politisk.
  •  – Gruppearbejde og efterfølgende præsentationer af eleverne.
  •  – Perspektivering til lillebrorgruppen, MINT-landene (Mexico, Indonesien, Nigeria, Tyrkiet).

Hvilke fag og kompetenceområder passer denne workshop til?

  •  – Historie: Forståelse for det globale samfund, Danmarks rolle i verden i forhold til BRIK-landene, nye konflikter og løsningsforslag baseret på historiske problemstillinger.
  •  – Samfundsfag: forståelse for internationale, regionale og nationale samfundsmæssige problemstillinger, politisk meningsdannelse, forståelse for socio-politiske og økonomiske problematikker.
  •  – Engelsk: Mulighed for at kommunikere på engelsk med mennesker fra hele verden, styrke interkulturelle kompetencer, argumentere for synspunkter baseret på engelsksprogede tekster og mediestof, sammensætte en skriftlig og mundtlig præsentation på flydende engelsk.