Flygt3

Flygtninge & Migration for folkeskoler

Forestil dig at blive tvunget til at forlade dit hjem og alt du nogensinde har kendt. Hvis du er heldig, og overlever turen i de overfyldte flygtningebåde, kommer du med stor sandsynlighed til et land, hvor befolkningen ikke forstår dig, og du ikke forstår dem. Hvordan kan vi som samfund skabe dialog og interkulturel forståelse? Hvordan kan vi sørge for, at flygtninge og migranter bliver en del af samfundet? Og hvordan kan vi sørge for, at flygtninge og migranter bliver set som en ekstra styrke og ressource? Nogle af disse spørgsmål vil vi behandle og forsøge at besvare i fællesskab.

Da vi mener, at man får den bedste forståelse for en problemstilling, ved at snakke med folk der har førstehåndserfaring med den, foregår al vores undervisning på engelsk og med flygtninge som kilder.

 

En workshop vil blandt andet indeholder flere af følgende punkter:

– Hvad er identitet, og hvad betyder det for et menneske?

– Konflikter og konfliktløsningsmodeller.

– Flygtningesituationen i Europa (med fokus på Danmark) netop nu.

– Mulige aktiviteter: Can I come in? (Hvordan er det at være flygtning), The Albatross Culture (Fordomme & kultur).

– The Albatros Culture: Vi skaber sammen en ny kultur, for at opleve integration på egne kroppe.

– Gruppearbejde der resulterer i en præsentation af en given holdning i flygtningeproblemstillingen.

– Mediernes rolle i hele problemstillingen.

 

Hvilke fag og kompetenceområder passer denne workshop til?

 – Historie: Forståelse for historiske begivenheder i forhold til flygtninge og migration, Danmarks historiske rolle i forhold til flygtninge og migration, løsningsforslag baseret på historiske problemstillinger.

 – Samfundsfag: Forståelse for internationale samt danske samfundsmæssige problemstillinger i forhold til migration og flygtninge, mulighed for anvende samfundsfaglige metoder og analysere komplekse politiske,økonomiske, sociale og kulturelle problematikker.

 – Engelsk: Mulighed for at kommunikere på engelsk med mennesker fra hele verden, styrke interkulturelle kompetencer, argumentere for synspunkter baseret på engelsksprogede tekster og mediestof, sammensætte en skriftlig og mundtlig præsentation på flydende engelsk.

 

 1. On the Road-unterwegs Youth Exchange

  August 16 @ 8:00 am - August 30 @ 5:00 pm
 2. International Youth Peace Camp, Vadul Lui Voda, Republic of Moldova

  August 19 @ 8:00 am - August 24 @ 5:00 pm
 3. Yes Love – Merkine, Lithuania

  September 1 @ 8:00 am - September 8 @ 5:00 pm
 4. Building Inclusive Society: Everyone Welcome – Istanbul Turkey

  September 11 @ 8:00 am - September 19 @ 5:00 pm
 5. Civil Initiative- Diyarbakir, Turkey

  October 19 @ 8:00 am - October 30 @ 5:00 pm
NEWSLETTERS
ABOUT US

Crossing Borders is a non-profit, civil society organisation. Our vision is a world at peace celebrating diversity. Our mission is to create space for dialogue and to build the capacity of youth, media workers and educators.