Flygt3

Flygtninge & Migration for gymnasier

Forestil dig at blive tvunget til at forlade dit hjem og alt du nogensinde har kendt. Hvis du er heldig, og overlever turen i de overfyldte flygtningebåde, kommer du med stor sandsynlighed til et land, hvor befolkningen ikke forstår dig, og du ikke forstår dem. Hvordan kan vi som samfund skabe dialog og interkulturel forståelse? Hvordan kan vi sørge for, at flygtninge og migranter bliver en del af samfundet? Og hvordan kan vi sørge for, at flygtninge og migranter bliver set som en ekstra styrke og ressource? Nogle af disse spørgsmål vil vi behandle og forsøge at besvare i fællesskab.

Da vi mener, at man får den bedste forståelse for en problemstilling, ved at snakke med folk der har førstehåndserfaring med den, foregår al vores undervisning på engelsk og med flygtninge som kilder.

 

Med udgangspunkt i den identitetskrise en flygtning udsættes for, bygger vi en workshop, der blandt andet kan indeholder flere af følgende punkter:

– Hvad er identitet, og hvad betyder det for et menneske?

– Konflikter og konfliktløsningsmodeller.

– Flygtningesituationen i Europa (med fokus på Danmark) netop nu.

– Mulige aktiviteter: Can I come in? (Hvordan er det at være flygtning), The Albatross Culture (Fordomme & kultur).

– The Albatros Culture: Vi skaber sammen en ny kultur, for at opleve integration på egne kroppe.

– Gruppearbejde der resulterer i en præsentation af en given holdning i flygtningeproblemstillingen.

– Mediernes rolle i hele problemstillingen.

 

Hvilket kernestof behandler vi?

– Samfundsfag: Danske og internationale samfundsforhold, Identitetsdannelse og socialisation, massemedier og politisk meningsdannelse, samfundsforandring, betydningen af retssystemet, demokratiopfattelse, globalisering og samfundsudvikling.

– Historie: National og global udvikling, viden om samfundsformer, velfærdsstaten, nye grænser & konflikter.

– Engelsk: Ubesværet deltagelse i en samtale og diskussion på engelsk, give en velstruktureret skriftlig og mundtlig fremstilling på flydende, korrekt engelsk af komplekse sagsforhold, gøre rede for indhold og synspunkter i engelsksprogede tekster og mediestof.