UN 2

Som følge af FN’s Millennium Summit udstak organisationen otte Millennium Udviklingsmål, som 189 lande og 23 internationale organisationer skrev under på at deltage i at opnå senest i 2015. Vi ser nærmere på hvilke målsætninger et nået, og hvilke der stadig skal arbejdes på og ikke mindst FN’s nye mål: Post 2015—En ny bæredygtig udvikling.

 

De sidste 15 år har FN stået i spidsen for en vision for, hvordan verden skulle udvikle sig fra 2000 til 2015. Vi evaluerer indsatsen og ser fremad.

Sammen med eleverne vil denne workshop have to overordnede fokuspunkter:

1) Konklusion på FN’s Millennium-mål: Hvilke har de været succesfulde med, hvilke kæmpes der stadig med og hvorfor?

2) Hvad skal der ske nu? FN’s Generalsekretær Ban Ki-moon har fremlagt en ny række målsætninger for udviklingen efter 2015, og især bæredygtig udvikling er i højsædet.
Værdighed, mennesker, rigdom, planeten, retfærdighed og partnerskab er seks af de nye     fokuspunkter, som organisationen vil promovere for sine nu 193 medlemslande. Sammen med eleverne og vores Youth Facilitators fra forskellige lande vil vi undersøge hvordan man kan gøre begreberne mere konkrete, hvilke mål eleverne selv ville fokusere på, og hvorfor.
Emner vi typisk vil behandle i workshoppen:

  •  – Menneskerettigheder og FN som organisation.
  •  – Kulturelle normer og identitet.
  •  – Politiske og økonomiske modeller i et internationalt perspektiv.
  •  – Mulige aktiviteter: Børns liv kloden over (Fokus på børns vilkår i forskellige lande), Kaffebonde for en dag (udvikling og Fair Trade).
  •  – Gruppearbejde, der resulterer i en præsentation af de otte udviklingsmål, med en perspektivering til de nye bæredygtige udviklingsmål.
  •  – Fokus på forskellen mellem de gamle og nye udviklingsmål, og formuleringen af dem.

 

Hvilket kernestof behandler vi?

  •  – Samfundsfag: Identitetsdannelse, massemedier og politisk meningsdannelse, forskellige typer af politiske systemer, FN, velfærdsprincipper, stat, økonomiske styringsprincipper, bæredygtighed, udvikling, makroøkonomiske sammenhænge, aktører og magt i international politik, globalisering og samfundsudvikling.
  •  – Historie: Verden udenfor Europa, det globale samfund, nye grænser og konflikter, Danmarks internationale placering.
  •  – Engelsk: Ubesværet deltagelse i en samtale og diskussion på engelsk, give en velstruktureret skriftlig og mundtlig fremstilling på flydende, korrekt engelsk af komplekse sagsforhold, gøre rede for indhold og synspunkter i engelsksprogede tekster og mediestof.