Snap

Globale Hotspots for gymnasier

Globale Hotspots er i modsætning til de andre workshops en fællesbetegnelse for fem forskellige workshops. Flere af dem kan kombineres, og især kombineres med nogle af de andre workshops vi tilbyder, hvilket vil være ideelt til et heldagsprogram. Kombinér f.eks. Syrien-workshoppen og flygtninge-workshoppen for et bredere perspektiv på samme problemstilling.

De individuelle konflikter behøver vi næppe præsentere i denne borchure, men måden vi arbejder med dem på er interessant at uddybe. Vi mener nemlig, at man forstår en konflikt allerbedst, ved at snakke med folk der har levet og stadig lever den. Derfor bestræber vi os på altid at stille op til en workshop, med repræsentanter for den befolkningsgruppe der er i fokus. Hvis vi eksempelvis afholder en workshop om Israel/Palæstina-konflikten, vil vores team inkludere en israeler og en palæstinenser, der kan fremlægge konflikten set fra deres synspunkt, og diskutere den sammen med eleverne. Sådan bringer vi verden ind i klasselokalet.

 

Emner vi typisk vil inddrage i workshoppen:

  •  – Teori om konflikt og konfliktløsning. Findes der en uløselig konflikt?
  •  – Historie og fakta bag konflikten.
  •  – Konflikternes konsekvenser for Danmark.
  •  – Kulturelle normer og identitet.
  •  – Mulige aktiviteter: The Albatross Culture (Fordomme og kultur), The Island (Forhold mellem normer og identitet)
  •  – Gruppearbejde om delemner i konflikten, og efterfølgende præsentation af arbejdet.

 

Hvilket kernestof behandler vi?

  •  – Samfundsfag: Identitetsdannelse og socialisation, massemedier og politisk meningsdannelse, kulturelle mønstre, samfundsforandring, politiske grundholdninger, demokratiopfattelse nationalt, regionalt, globalt, makroøkonomiske sammenhænge, aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i Europa og internationalt, globalisering og samfundsudvikling.
  •  – Historie: Det globale samfund, europæisk integration, nye konflikter, ideologiernes kamp, national identitet.
  •  – Engelsk: Ubesværet deltagelse i en samtale og diskussion på engelsk, give en velstruktureret skriftlig og mundtlig fremstilling på flydende, korrekt engelsk af komplekse sagsforhold, gøre rede for indhold og synspunkter i engelsksprogede tekster og mediestof.